Elállási Nyilatkozat

(Kizárólag a szerződéstől történő elállási szándék esetén szíveskedjék kitölteni és visszajuttatni.)


Dr. CSABAI Pharma Kft.
3394 Egerszalók, Posta utca 7.
e-mail cím: rendeles@drcsabaipharma.eu


Alulírott ……………………………….. kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében, továbbá tudomásul veszem, hogy a termék/ek visszaküldésének költsége(i) engem terhelnek.


1.) Amennyiben az ismert Ön által a megrendelés száma: (Nem kötelezően kitölteni.)
2.) A termék(ek) megnevezése:

 

 

3.) A termék(ek) átvételének időpontja:
4.) A fogyasztó neve:
5.) A fogyasztó címe:

6.) Visszafizetés módja az Ön esetében banki átutalás útján szeretnénk megtenni, ennek érdekében kérjük szíveskedjék megadni a

6.1.) bankszámlaszám tulajdonos nevét:
6.2.) és bankszámlaszámát:

7.) A visszaküldés okának leírása: (Nem kötelezően kitölteni.)

Dátum:


…………………………………
a fogyasztó aláírása


(A fogyasztó vevőt megillető elállási jogról történő részletes tájékoztatót társaságunk
honlapján az ÁSZF menüpontban találja meg.)